Anleggsarbeid og begrenset adkomst på skoleplassen til Batnfjord skule fra 25.09.2017

I forbindelse med forberedelser av påbygg til Batnfjord skule, vil del 1 av arbeidet starte i uke 39 og vare til og med uke 43.

Deler av området ved skolen, samfunnshuset, og kommunehuset blir et anleggsområde med begrenset adkomst.

Anleggsområdet blir skiltet og markert med gjerde.