Asfaltering på Batnfjordsøra

Det vil i uke 20 bli gjennomført asfaltering i Solsida på Batnfjordsøra. Da blir vegen stengt for biltrafikk. Tirsdag starter arbeidet utpå dagen. Onsdag starter arbeidet ca. kl. 0730. 

Da blir vegen stengt for biltrafikk. Tirsdag starter arbeidet utpå dagen. Onsdag starter arbeidet ca. kl. 0730. Ved nødvendig utkjøring/innkjøring(PÅ DAGTID) disse dagene blir etter gangveier. Vi håper dere innbyggere har forståelse for de ulempene som oppstår for dere de to dagene dette arbeide pågår.  VIS HENSYN.

Ved spørsmål ring   Trond Skar 92657418