Informasjon om skrantesjuke

Vi er pålagt av Miljødirektoratet uttak av prøver fra all skutt- og fallvilt av hjortevilt 1,5 år og eldre ut året. Dette gjelder artene hjort, elg og rådyr for Gjemnes.

Det er delt ut 165 prøvetakingssett i Gjemnes. Disse skal være fordelt ut til vald, jaktfelt og jegere for prøvetaking av felt hjortevilt. Vi har fremdeles (pr 03.11.2017) et begrenset antall prøvetakingsutstyr som står på kommunehuset som kan hentes i åpningstiden.

NB! Husk å registrere dyrene som prøvetas på nettstedet Sett og skutt  fortløpende og legg inn nummeret fra prøvepakken for å kunne hente ut prøveresultatet på Hjorteviltregisteret  under fanen helse. Husk også at hele dyret må kunne gjøres rede for i tilfelle positivt resultat, inklusivt slakteavfall, hode og kjøtt, da dette blir innsamlet og sendt til veterinærinstituttet.

Som opplyst på informasjonsmøtet om skrantesjuke 01.11.2017, skal hjerneprøve og lymfekjertler i samme glass, mens møkk prøve skal i eget glass. Det ligger veiledning i prøvetakingspakkene.

Hjorteviltregistret har linker til det som finnes av offentlig informasjon om skrantesjuke. Informasjon finner dere her: Informasjon om skrantesjuke.

Veiledning om prøvetaking og merking av CWD, her finner dere informasjon om prøvetaking og merking av CWD-prøver.

Kart over smitteregion Gjemnes - Klikk for stort bildeKart over smitteregion Gjemnes NINA

Kontaktinformasjon

Heidi Jordahl
Rådgiver
E-post
Telefon 71 29 12 18

Åpningstider

15.september - 15.mai

Mandag - fredag 
kl. 08:00 - 16:00

15.mai - 15.september

Mandag - fredag
kl. 08.00 - 15.30

Postadresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra