SMIL - midler

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 

Søknadsfristen for 2018 er 1. mars.

NB! Det må søkes på fastsatt skjema LDIR- 430.

Skjema finnes her

Kontaktinformasjon

Rolf Amundsen
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 71 29 11 36

Åpningstider

15.september - 15.mai

Mandag - fredag 
kl. 08:00 - 16:00

15.mai - 15.september

Mandag - fredag
kl. 08.00 - 15.30

Postadresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra