Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Tilskudd til drenering av jordbruksjord for 2018 er til 1. mars

NB! det må søkes på fassatt skjema LDIR-443

I tillegg må plan for drenering (LDIR-444), miljøvurdering av drenering (LDIR-445) samt kart som viser dreneringen være vedlagt søknaden.

Skjemaene finner du her

Kontaktinformasjon

Rolf Amundsen
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 71 29 11 36

Åpningstider

15.september - 15.mai

Mandag - fredag 
kl. 08:00 - 16:00

15.mai - 15.september

Mandag - fredag
kl. 08.00 - 15.30

Postadresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra