Valg 2017 - Her kan du stemme på valgdagen

Valgdagen er i dag 11. september. 
 

Valgkretser                        Stemmested:

Torvik krets                           Miljørommet i Gjemneshallen

Batnfjord krets                       Kulturstua, samfunnshuset

Ytre Gjemnes krets                Storlandet grendahus

Indre Gjemnes krets               Flemma grendahus

 

Valglokalene i Gjemnes kommune er åpne mellom kl. 12.00 og kl. 20.00.

Valgloven sier at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta der for med legitimasjon med bilde når du skal stemme.