• Valglogo

  Står du i mantallet?

  28.07.2015

  For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntall. Du kan undersøke om du står i manntallet i de manntallslistene som nå er lagt ut til ettersyn. Ihht. valgloven § 2-6 skal manntallet ligge ute til offentlig ettersyn. Mannstallslistene for Gjemnes...

 • snoebroeyting.jpg

  Tilbud vintervedlikehold

  15.07.2015

  Kommunen ber om tilbud på vintervedlikehold av kommunale veier. Se beskrivelse og dokumentasjon i vedleggene under

 • Dyregod oversikt 1

  Kommuneplan og kulturminneplan, varsel om...

  03.07.2015

  Gjemnes kommune varsler oppstart for planarbeid og at planprogram for kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) samt kommunedelplan for kulturminner legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Følgende dokumenter er lagt ved: Forslag til planprogram for kommuneplanen 2016 –... (PDF, 660 kB)

 • Fylkesmannsbilde.jpg

  Utmelding av ROBEK- lista !!

  04.06.2015

  Ref. brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal pr. 04.06.15: Gjemnes kommune ble meldt inn i Robek (register om betinget godkjenning og kontroll) på høsten i 2010 etter at kommunestyret hadde vedtatt å dekke inn underskudd utover det påfølgende budsjettår fra da det oppstod. I tillegg fulgte...

 • valglogo_2011_gull.jpg

  Godkjente valglister 2015

  01.06.2015

  I Gjemnes kommune blir valgdagen mandag 14.september. Godkjente valglister: 7 partier stiller med valgliste til kommunestyrevalget i Gjemnes: Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre Sosialistisk Venstreparti Kristeleg Folkeparti Venstre Senterpartiet Her kan du laste ned de godkjente... (PDF, 31 kB)