Eiendomsskatt 2017

Kommunestyret i Gjemnes har innført eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2012. Alle bolig-, fritids-, landbruks- og næringseiendommer, og «verker og bruk» er taksert, og fått utskrevet eiendomsskatt.

Takstgrunnlaget skal gi et anslag på eiendommens omsetningsverdi. Alle eiendommer er besiktiget og oppmålt utvendig av takstgrupper. I forbindelse med den årlige eiendomsskattetaksering av nye eiendommer, bygninger, tilbygg, arealendring mv. for 2017, er det også blitt foretatt besiktigelse av eiendommer.

All takst av eiendommer i kommunen er basert på en kombinasjon av fakta og skjønn. Faktagrunnlaget er hentet fra det offentlige eiendomsregistret. I tillegg til faktaopplysningene baserer sakkyndig nemnd sitt vedtak på bl.a. takseringsregler (sjablonger).

Skattesatser
I henhold til kommunestyret sitt vedtak av 13.12.2016 gjelder følgende skattesatser for eiendomsskatt 2017:
*  5,25 promille for boliger, fritidseiendommer m.v.
*  7 promille for næringseiendommer
*  7 promille for verker og bruk

Eiendomsskattelisten for boliger, fritidseiendommer, næringseiendommer, verker og bruk m.m. for 2017 er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset i 3 uker fra 1. mars til 23. mars, og på kommunens hjemmeside, www.gjemnes.kommune.no.

Klageadgang
Hjemmelshaver kan klage på taksten som danner grunnlag for eiendomsskatten. En klage skal være skriftlig og kan fremmes senest innen 6 uker fra 1. mars i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må bl.a. inneholde opplysninger om gårds- og bruksnummer, og en nærmere begrunnelse for hvorfor den fastsatte taksten er feil.

Betaling
Selv om du klager på taksten må eiendomsskatten betales innen forfall. Krav på eiendomsskatt blir sendt ut 2 ganger i året. Eiendomsskatt for 2017 forfaller til betaling i 2 like terminer: 20. april og 20. oktober.

Kontakt
Eventuelle spørsmål om utskrivning av eiendomsskatten kan rettes til Gjemnes kommune, v/ Eiendomsskatte-kontoret, 6631 Batnfjordsøra, tlf. 71 29 11 11. Kommunens epostadresse er: post@gjemnes.kommune.no;

Publisert av Vigdis Grefstad. Sist endret 28.02.2017 16:23
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fant du det du lette etter?