Melding om oppstart av reguleringsendring for del av gnr 29 bnr 8, gnr 29 bnr 25, gnr 29 bnr 75 m.fl

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12 – 3 og 12 – 8 vil Angvik Prosjektering AS på vegne av forslagstiller Gjemnes kommune med dette melde oppstart av reguleringsendring for del av gnr 29 bnr 8, gnr 29 bnr 25, gnr 29 bnr 75 m. fl. i Gjemnes kommune.

Formålet med reguleringsendringen er å vurdere utnyttelsen av planområdet på nytt. Dette innebærer en ny vurdering av adkomstløsning, utnyttelsesgrad, arealformål og lekeplass/friområder. Det kan være aktuelt å legge til rette for enheter med 4, 6 eller flere boenheter fordelt på flere etasjer. Planområdet er ca. 25 daa og er vist på vedlagte kart i målestokk 1:2000.

Planområde finner du her (PDF, 2 MB)

Planområdet er i gjeldende reguleringsplan for Nåstad regulert til konsentrert bebyggelse, frittliggende bebyggelse, kombinert formål bolig/forretning /kontor, samt kjøreveg og gang- og sykkelveg. Gjemnes kommune har ikke stilt krav om utarbeidelse av planprogram eller konsekvensutredning. Oppstartsmøte ble avholdt 16. mai 2017 på kommunehuset i Gjemnes kommune.

Det meldes oppstart i Romsdals budstikke, Tidens Krav og elektronisk på Angvik Prosjektering AS og Gjemnes kommune sine nettsider; Oppstartsmelding sendes grunneiere, naboer, offentlige instanser og andre berørte parter.

Vi ber om at innspill til planarbeidet, med frist satt til 21. juli 2017, sendes Angvik Prosjektering AS, Angvik Næringspark, 6636 Angvik, eller på epost: post@angvik-prosjektering.no. Kopi sendes Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, eller epost; post@gjemnes.kommune.no.

Publisert av Liv Lillevevang. Sist endret 09.06.2017 15:06
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fant du det du lette etter?