Ansattoversikt


Angvik skule

Ansatte i avdelingen Angvik skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
902 87 591
902 87 591
SFO leder Angvik 902 87 591
Rektor Angvik skule 909 32 476

Areal og drift

Ansatte i avdelingen Areal og drift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 19 18 00
vakttelefon 71 29 05 00
Jordbrukssjef 948 79 509
Konsulent økonomi 468 15 257

økonomi, faktura, innkjøp, renovasjon

Brannmester 415 09 527
Renholdsleder 996 98 264

Utleieansvarlig av kommunale boliger

Rådgiver 482 01 831
Rådgiver natur- og viltforvaltning 948 52 854
Prosjektleder 941 68 130
Vaktmester 907 71 651
Vaktmester 984 43 056
Utearbeider 906 63 720
Konsulent oppmåling 922 54 354
Leder Areal og drift 414 28 315
Arbeidsleder 926 57 418

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialpedagog Solsida barnehage 468 09 731
Styrer Solsida barnehage 948 62 368
Styrer Angvik barnehage 919 18 160
Oppvekstrådgiver 970 27 488
468 98 193
948 34 345
482 37 154
Styrer Astaddalen barnehage 984 77 833
900 18 903
476 67 811
482 96 328

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 57 43 96

Batnfjord skule

Ansatte i avdelingen Batnfjord skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
948 87 666
Skulekontor 904 11 663
948 87 666
Rektor Batnfjord skule 400 75 067
Saksbehandler/kontor 452 61 020
Hovedverneombud 71 29 11 11
SFO leder
Rådgiver Batnfjord skule 482 18 054
Teamleder 1-4. trinn 413 99 636
Teamleder 8-10.trinn 408 50 697
Teamleder 5-7.trinn 975 15 488
Sfo leder
Rektor Batnfjord skule 997 46 637

Eksterne

Ansatte i avdelingen Eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
913 60 487
71 19 18 00
71 19 18 00

Telefonnummer og e-postadresser til feierne:

Molde/Aukra:
Jøran Stavik: 91 70 03 81

Pål Henrik Karlsen: 91 70 03 82

Albert Vestad: 90 15 20 08

Øystein Eidem: 90 10 06 86

Christine Sæther: 90 03 20 13

Sunndal:
Tonje Myren: 46 83 39 85

Gjemnes:
Terje Heggem: 90 57 76 16

Rauma:
Bernt Mittet: 91 55 61 94

Øyvind Unhjem: 93 67 16 08

Edvard Lindvik: 93 67 16 09

Tingvoll:
Erling Ormsettrø: 91 34 75 67

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap 71 21 34 50
Tøndergård skole 71 19 56 60

Tøndergård skole og ressurssenter
Nøisomhedvn 19
6416 Molde

vakttelefon 71 29 05 00
71 57 43 96
Koordinator 464 32 842

Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningekonsulent 906 42 320

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
947 95 971
Vaktrom 977 35 063
482 92 236

Betjent hverdager kl 08.30 -14.00
Henvendelser utenom dette tidsrommet vil bli besvart neste arbeidsdag. 
Tapte anrop vil bli oppringt.

71 29 11 80

Ambulanse 113

Legevakt/Øyeblikkelig hjelp:
46 87 93 42 (kontortid)

116 117  (utenom kontortid)

909 87 078

Flata 18

6639 Batnfjordsøra

900 43 902
947 95 971
977 35 063
905 07 197

Telefonnummer er døgnbetjent.

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens 918 59 208

Tirsdag og torsdag

08.00-15.30

Faglig leder for Arbeids- og aktivitetssentret (Lysfabrikken) 992 74 414
Seksjonsleder for tjenesten for funksjonshemmede 902 16 211
71 57 43 96
Psykiatrisk sykepleier 909 53 174
Ergoterapeut 900 31 728
Fastlege 71 29 11 80
Fysioterapeut vikar 947 95 971
Leder Helse og omsorg 957 48 857
Psykiatrisk sykepleier 489 90 404
Demenskoordinator 918 59 208
Konstituert seksjonsleder for hjemmetjenesten 941 88 672
Helsesykepleier 903 65 797

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten i 80%

Seksjonsleder Helse og forebygging 951 87 493
Folkehelsekoordinator 907 11 095
Spesialfysioterapeut/ Folkehelsekoordinator 907 11 095
Jordmor 480 61 258

Jobber tirsdager og torsdager på helsestasjonen

Seksjonsleder kjøkken 468 21 635
Helsesykepleier 916 17 053

Jobber 80% på helsestasjonen og 20% i skolehelsetjenesten

Kommuneoverlege 71 29 11 80
Rådgiver Helse- og omsorg 948 60 181
Seksjonsleder sykehjem 975 46 702
Seksjonsleder hjemmetjenesten 473 71 070

Kommunedirektør

Ansatte i avdelingen Kommunedirektør
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende kommunedirektør 911 68 683
Kommunedirektør 905 82 553

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
913 60 487
Kulturleder 419 00 996
Folkehelsekoordinator 71 29 11 11 907 11 095

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder NAV Gjemnes 55 55 33 33 412 92 618

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 950 34 988
Jan Karstein  Schjølberg
Ordfører 950 45 202
Knut Sjømæling

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 950 34 988
Jan Karstein  Schjølberg
Ordfører 950 45 202
Knut Sjømæling

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 98 20
Leder PPT 915 96 888

Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Servicekontoret 71 29 11 11
Servicekontoret 71 29 11 11 941 66 929
Konsulent 907 74 598
Kst.leder servicekontor, utvalgssekretær, arkivleder 951 81 857
Konsulent 902 41 458

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent økonomi 468 15 257

økonomi, faktura, innkjøp, renovasjon

Økonomisjef 462 67 814
IKT-konsulent 913 97 134
Økonomikonsulent 480 93 842

Avstemming årsavslutning budsjettkontroll bokføring økonomirådgiving