E39 Gjemnessundbrua/Krifastbrua helgestengt 24.-26. november

fredag 24. november 2017 23.00 - søndag 26. november 2017 23.00

Informasjon

Utskifting av et lager gjør at Gjemnessundbrua blir stengt fra fredag 24. november klokka 23 til søndag 26. november klokka 23. Det er ikke lokale omkjøringsmuligheter, men brua blir åpen for fotgjengere og syklister.

Brulageret er innfestingsmekanismen mellom brutårnet og selve brua og plassert inne i brua, under kjørebanen. Den tillater brua å bevege litt på seg, men skal også hindre for store bevegelser.

Det er trange arbeidsforhold inne i Gjemnessundbrua og bevegelse i brua både på grunn av tungtrafikk og vind. Derfor er det både praktiske og sikkerhetsmessige årsaker til at trafikken ikke kan kjøre over hodet på arbeiderne som skal gjøre jobben.

 

Les mer om det som skal gjøres, om trafikkavvikling og om begrensninger i vindstyrke på Statens vegvesen sine nettsider:

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/lokalt/Region+Midt/M%C3%B8re+og+Romsdal/e39-gjemnessundbrua-blir-helgestengt

 

Kontaktperson i Statens vegvesen:

Byggeleder Hallvard Rangnes, telefon 917 00 579

Sted

Gjemnes kommune
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender