Kommunestyremøte

tirsdag 13. desember 2022, 17.00 - 20.00

Informasjon

Møtedokumentene er her 

Det vil bli Utdeling av Kultur og frivillighetsprisen 2022.

 

Vedtak gjort i formannskapsmøte den 6.12.22 vedr. sak:

- Budsjett 2023- økonomiplan 2023 – 2026

- Politisk organisering

- Temaplan Leve Hele Livet

- Bosetting av flyktninger

- Inntektssystemet for kommunene - høring

 

vil bli ettersendt 7.12.22

 

Sted

Kommunestyresalen
Kommunehuset,   

Kontakt

Kommunestyre
 

Legg til hendelsen i din kalender