Møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

mandag 28. november 2022, 14.00 - 16.00

Informasjon

Det blir fellesmøte med Ungdomsråd, Eldreråd og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne  mandag 28.11 kl. 14:00 i Gymsalen i Samfunnshuset.

Foreløpige saker er :
Budsjett 2023 -Økonomiplan og handlingsplan 2023- 2026.
Ny politisk organisering i Gjemnes kommune.
Møteinnkalling er her .

Sted

Batnfjord samfunnshus
 

Kontakt

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 

Legg til hendelsen i din kalender