Åpen tilbudskonkurranse - Vintervedlikehold kommunale veier 2018-2020

Åpen tilbudskonkurranse

Vintervedlikehold på kommunale veier

Periode 01.11.2018 – 31.12.2019

Konkurranse, dokumenter og mer informasjon på Doffin

Viktige datoer:

Dato/uke

Aktivitet

Uke 26

Kunngjøring av konkurranse

01.09.2018

Frist for å stille spørsmål

07.09.2018

Frist for forespørsel om å delta

Befaring kan gjennomføres i perioden uke 33 – 35,
evt. etter nærmere avtale

Tilbudsbefaring (om ønskelig)

07.09.2018 kl. 13:00

Tilbudsfrist

Uke 37

Eventuelle forhandlinger

Uke 37/38

Tilbudsevaluering og valg av tilbud

Uke 41

Kontraktsinngåelse

01.11.2018, eller etter innkalling fra kommunen (snø/is på kommunale vegen før 01.11.2018)

Oppstart av kontrakt

 

Krav – se konkurransedokumenter

Kontaktinformasjon

Alf Høgset
Driftsleder areal og drift
E-post
Mobil 928 01 312

Åpningstider

15.september - 15.mai

Mandag - fredag 
kl. 08:00 - 16:00

15.mai - 15.september

Mandag - fredag
kl. 08.00 - 15.30

Postadresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra