Åpningstider valgdagen.

Valglokalene i Gjemnes kommune har åpent fra kl 12.00 til kl 20.00 i dag mandag 9.sept.  Du kan stemme på Kulturstuå på Batnfjordsøra eller på Angvik skole.

Du kan stemme på kommestyrevalget og/eller fylkestingsvalget.