Avlingssvikt på grunn av tørke

Presiseringer av regelverkstolkning knyttet til tørke og avlingssvikt – søknadsåret 2018

Situasjonen med fôrmangel som vi nå er oppe i er så spesiell at Landbruks- og matdepartementet har kommet, den 6. juli, med noen presiseringer av hvordan regelverket for avlingssvikterstatning og arealtilskudd skal praktiseres i 2018. Det er bl.a. reduserte krav til dokumentasjon i områder som er tørke-rammet, og i erstatningsberegning for kornproduksjon skal det ikke gis fradrag for ev. grovfôravling.

Se mer detaljer hos landbruksdirektoratet om avlingssvikt  og presisseringer av presiseringer knyttet til avlingsskadesituasjonen

Søknadsfristen er 31. oktober

Kontaktinformasjon

Rolf Amundsen
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 948 79 509

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra