Barnehagene blir feriestengt i 4 uker

Barnehagene i Gjemnes kommune blir i år feriestengt i perioden 6. - 31. juli.

På grunn av Koronasituasjonen er det behov for å få en forutsigbarhet i forhold til ferieavvikling for de ansatte og barna i barnehagene. Det er derfor besluttet i samråd med kommuneledelsen og de tillitsvalgte at barnehagene må feriestenge i 4 uker i år. Gjemnes kommune beklager ulempene dette vil medføre for foreldrene, men håper at dere tross alt har forståelse for at vi er i en vanskelig situasjon. For barna vil det bli mer forutsigbart og trygt pedagogisk tilbud de resterende ukene, da de vil slippe å forholde seg til ukjente vikarer.