Barnehageplass 2020/21

Søknadsfrist for hovedopptak til barnehageplass høsten 2020 er 1. mars. 

Søknadsskjema finner du her.