Finner du døde fugler - hva skal du gjøre da?

Det har den siste tiden vært flere som har kontaktet kommunen etter funn av døde fugler. Med bakgrunn i at det i den senere tid er påvist fugleinfluensa hos villfugl ber vi dere som et føre-var-prinsipp å ta noen forhåndsregler i møte med fugl.

Forhåndsreglene finner dere hos Folkehelseinstituttet.

Dersom det er fugler av disse artene dere finner, skal dere kontakte Mattilsynet:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråkefugler)

Kontaktinformasjon finner dere på Mattilsynet sine hjemmesider.