Fylkesmannen tilrår indre Gjemnes (Angvik skulekrets) til nye Molde kommune

Fylkesmannen rår til at indre Gjemnes (Angvik skulekrins) blir grensejustert frå Gjemnes kommune til nye Molde kommune. Dersom Gjemnes kommune i nær framtid gjer vedtak om å ta opp igjen forhandlingar med nabokommunane om samanslåing bør grensejusteringssøknaden leggast på vent.

For mer informasjon se Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine hjemmesider

 

Fylkesmannens innstilling sendes til Moderniserings- og kommunaldepartementet for endelig avgjørelse i saken.

Kontaktinformasjon

Knut Sjømæling
Ordfører
E-post
Mobil 950 45 202