Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Bård Gudim Gjemnes kommune tilbyr nå gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere. Dette omfatter:

Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker energi mer effektivt og klimavennlig. Og i større grad bruke lokale fornybare energikilder som solenergi. I tillegg skal boligeiere få gode råd om ladeløsninger for elbil og støtteordninger.

– Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og energi. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg, sier rådgiver i Gjemnes kommune Heidi Jordahl.

Gratis og uforpliktende klima- og energirådgivning

Gjemnes kommune gjennomfører fra 19 september 2022 en klima- og energirådgivningskampanje rettet mot husholdninger. Hensikten er å motivere boligeierne til å redusere energibruken i egen bolig og ta klimavennlige valg. Dette gjøres gjennom bruk av energiportalen.no (på nett) og tilbud om digital befaring med en objektiv energirådgiver. Du kan blant annet få råd om:

  • Elbillading
  • Etterisolering av vegger og tak
  • Bytting av vinduer og dører
  • Installering av varmepumpe
  • Solceller
  • Smart styring
  • Alternative energikilder
  • Støtteordninger fra Enova

Energianalyse på nett

Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Gå til energiportalen.no og søk opp din bolig. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.

Befaring med energirådgiver

Du kan avtale en befaring med en energirådgiver, som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger tilpasset din bolig og økonomi. Dette er et begrenset tilbud. Gå til kalender for å finne ledige tider.

Kampanjen er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og leveres i samarbeid med kommunene i fylket. Tjenestene og rådgivningen er levert av Simenergi AS og EEFFY AS.