Handlingsprogram og økonomiplan 2018 - 2021 og årsbudsjett for 2018.

Handlingsprogram og økonomiplan 2018 - 2021 og årsbudsjettet for 2018  er lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 14.-28.november 2017.

Kommunestyret behandler handlingsprogrammet/økonomiplanen og årsbudsjettet i møte den 12. desember 2017.

 
Handlingsprogram og økonomiplan ble behandlet i formannskapet 13.11.17

Kontaktinformasjon

Gjemnes kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 29 11 11

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra