Høring - Retningslinjer for beregning og utbetaling av tilskudd til private barnehager i Gjemnes kommune

Gjemnes kommune har utarbeidet retningslinjer for beregning og utbetaling av tilskudd til private barnehager. Disse legges nå ut på høring før politisk behandling. 

Høringssvar sendes til

Gjemnes kommune

Nordmørsvegen 24 

6631 Batnfjordsøra

 

eller på epost til post@gjemnes.kommune.no.

 

 

Høringsfrist er 1. februar 2018.