Hovedopptak barnehageplass 2021

Søknad om plass i barnehage må være innkommet innen 1. mars for å bli med i hovedopptaket. Det søkes til alle barnehager på samme skjema i foreldreportalen. 

De som ønsker å bytte barnehage eller endre plasstørrelse må også søke innen 1. mars for å bli med i hovedopptaket. For å søke og motta tilbud om barnehageplass må en logge seg inn i foreldreportalen. 

Foreldreportal

Nytt barnehageår starter alltid 15. august. Det er planleggingsdager 16, 17, og 18. august, første dag for nye barn blir torsdag 19. august. Har du spørsmål om barnehageplass, ta kontakt med styrer i den enkelte barnehage, se kontaktinformasjon på høyre side. 

Kontaktinformasjon

Gro Monika Gjermundnes
Styrer Angvik barnehage
E-post
Mobil 919 18 160
Jeanette Rønning
Styrer Astaddalen barnehage
E-post
Mobil 984 77 833
Lene Holten
Styrer Solsida barnehage
E-post
Mobil 970 27 488