Hovedopptak barnehageplass 2023

Foreldre som ønsker barnehageplass fra august 2023 må søke i hovedopptaket med frist 1. mars for at retten til barnehageplass skal gjelde. Søknader som kommer inn etter denne datoen vil bli behandlet etter at hovedopptaket er ferdig. 

Søknadsskjema finner du her

Det kan søkes om barnehageplass hele året, men Gjemnes kommune oppfordrer foreldre som ønsker plass med oppstart senere enn august om å søke i hovedopptaket. Dette fordi det da vil bli lettere å planlegge driften av barnehagene det neste barnehageåret. Samme søknadsskjema benyttes om en ønsker ny plass, endring av plass eller overflytting til en annen barnehage.