Informasjonsmøte om kommuneplana

Gjemnes kommune inviterer til informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel mandag 06.05.2019 kl. 19.00. Møtet holdes på samfunnshuset i Batnfjorden.

På møtet vil vi gjennomgå Gjemnes kommunes forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2031 med de endringene som er foretatt etter 1. gangs høring.

Planen ligger for tiden ute på 2. gangs høring og offentlig ettersyn. Høringsdokumentene finner du på kommunens hjemmeside eller i resepsjonen på kommunehuset.

Det høres i denne runden kun på de endringer som er gjort fra 1. gangs høring, og da primært på forslag til endret arealbruk og bestemmelser. Det åpnes ikke for nye forslag til arealbruk i denne høringsrunden.

Merknader sendes skriftlig innen 16.05.2019 til:

Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller post@gjemnes.kommune.no