Inge Falstad er ansatt som ny kommunedirektør

 Ett enstemmig kommunestyre ansatte Inge Falstad som ny kommunedirektør i møtet den 24.05.22.

Inge er 57 år gammel og bosatt Stjørdal. Kona kommer fra Tingvoll, og de ønsker å flytte til Nordmøre.

Inge er utdannet diplomøkonom fra handelshøyskolen BI i Trondheim. Han har jobbet som sektorsjef for helse, pleie og omsorg i Meråker kommune med fagansvar og overordnet personalansvar for ca. 120 ansatte og et bruttobudsjett på ca. 70 mill. Han har lang erfaring innenfor offentlig administrasjon og ledelse, og har også jobbet mye med utredninger av politiske saker og gjennomføring av politiske vedtak.

I perioden februar – desember 2018 var han konstituert som rådmann i Meråker kommune. I tre år (2009-2012) hadde han permisjon fra stillingen som sektorsjef, og han jobbet da som prosjektleder for helseprosjektene i Værnesregionen for å etablere interkommunalt samarbeid om ulike kommunale tjenestetilbud.

Referansene beskriver Inge som en kunnskapsrik, tydelig, rolig og sympatisk person som både trives godt i samarbeid med andre, men som også evner å jobbe selvstendig. Inge har solid økonomikompetanse, er strukturert, systematisk og en som holder tråden i prosesser og bidrar til gjennomføring. 

Vi ønsker Inge Falstad velkommen til Gjemnes kommune, og ser frem til ett godt og konstruktivt samarbeid med politikere og ansatte i det videre arbeidet sier ordfører Knut Sjømæling.