Innspill til temaplan «Leve hele livet»

Gjemnes kommune er i gang med kvalitetsreformen Leve hele livet. I forbindelse med arbeidet med reformen ønsker vi at innbyggere over 60 år svarer på en spørreundersøkelse og bidrar i arbeidet for et mer aldersvennlig Gjemnes. På denne måten kan vi SAMMEN skape et aldersvennlig lokalsamfunn.

Vi ønsker å tilrettelegge for at flest mulig i alderen 60+ deltar i undersøkelsen og sier noe om hva som er viktig for deg.

Det vil ta omtrent 20 minutter å fullføre undersøkelsen. Svarfrist er: 31. oktober 2022.

Samtykke
Spørreundersøkelsen er anonym, og kan også besvares av pårørende. For å kunne benytte svarene som du gir, trenger kommunen likevel et samtykke fra deg. Hvis du ikke samtykker til bruk av svarene, skal du ikke besvare på undersøkelsen. Ved å besvare spørreundersøkelsen samtykker du til at dine svar og kommentarer kan benyttes anonymt i offentlig plan og/eller i kommunens interne utviklingsarbeid.

Ønsker du hjelp til å svare på spørreundersøkelsen eller har spørsmål om spørreundersøkelsen kan du ringe: Tlf. 413 55 306

Uke 41: Tirsdag 11. oktober mellom kl. 08.00 og 15.00

Uke 42: Tirsdag 18. oktober mellom kl. 08.00 og 15.00

Uke 43: Tirsdag 25. oktober mellom kl. 08.00 og 15.00

Informasjon om spørreskjema i papirform
Spørreskjema vil også bli lagt ut i papirform på: dagligvarebutikkene på Batnfjordsøra, Joker i Torvikbukt, Bunnpris Angvik og Gjemnes kommunehus.

Om kvalitetsreformen «Leve hele livet»
Regjeringen la i 2018 frem reformen Leve hele livet. Den handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenhengen mellom tjenestene.

Leve hele livet skal bidra til at eldre kan:

  • Mestre livet lenger
  • Ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det

Videre:

  • Pårørende kan bidra uten at de blir utslitt
  • Ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene

Ønsker du mer informasjon om hva reformen handler om, finner du det på regjeringens nettside: https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/leve-hele-livet/