Kokepåbudet for Høgset vannverk er nå opphevet!

Analyseresultatene viser at vann fra Høgset vannverk nå er «friskmeldt».

Kontaktinformasjon

Alf Høgset
Driftsleder areal og drift
E-post
Mobil 928 01 312