Kommunalt tilskot til frivillig arbeid i Gjemnes

Klikk for stort bildeKommunestyret har satt av ein samla pott på kr. 250.000,- der lag og foreningar kan søke om støtte til tiltak som kan fremme folkehelsa og elles barn og unge sine oppvekstvilkår.   Formannskapet godkjente i februar nye retningsliner for desse midlane.

Vedlagt ligg søknadsskjema og retningsliner.  Søknadsfristen er satt til 1. mai.  Søknaden skal sendast til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra ,eller som e-post til post@gjemnes.kommune.no