Kommunalt tilskudd til frivillig arbeid (stimuleringstilskudd)

Søknadsskjema og retningslinjer for kommunalt stimuleringstilskudd ligger under Kultur og fritid på kommunens hjemmesider: Tilskuddsordningar - Startside (gjemnes.kommune.no).

Søknadsskjema sendes pr post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller pr e-post til post@gjemnes.kommune.no.

Søknadsfrist er 01.05.2021.