Kommunen sin beredskap opp mot ekstremværet Gyda

Meterologisk institutt og NVE har sendt ut RØDT farevarsel om ekstremvær fra og med 12.01.22. Kommunen har beredskap på plass for våre innbyggere.

Det er opprette fem vaktlag som vil holde oppsyn med spesifikke soner i kommunen (også risikoområder).

Dersom du observerer noe i forbindelse med det varslede ekstremværet (ikke akutte og alvorlige hendelser), ta kontakt med kommunen på telefonnr: 414 28 315 (Dette nummeret blir endret når det er ny person som tar over vaktansvaret).

Ved akutte og alvorlige hendelser:
Alvorlige hendelser: 112
Personskade: 113
Akutte skader på vei, bygninger, oversvømmelser og annet 
Ring 71 19 18 00 (publikumstelefonen til Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS)