Korona - normal hverdag med økt beredskap, smittevern og vaksinasjon

Norge er i en ny fase av pandemien, der mange smitteverntiltak for befolkningen er tatt bort. Fasen kalles normal hverdag med økt beredskap.

Lokale tiltak i kommunene i landet kan innføres ved behov, slike tiltak vil informeres ut til innbyggere via pressemeldinger.

Smitten i landet er økende og regjeringen har varslet at nasjonale tiltak kan gjeninnføres dersom dette blir nødvendig.

Gjemnes kommune vil ikke lengre gå ut med pressemeldinger for hvert enkelt smittetilfelle som blir registrert, men går ut med pressemelding dersom dette er nødvendig. Eksempelvis ved større smitteutbrudd eller ved smitte registrert i kommunen der situasjonen er uoversiktlig.

De generelle smittevernrådene som å holde seg hjemme når man er syk og ha god hoste- og håndhygiene gjelder fremdeles.

Det er også lav terskel for å teste seg for smitte av koronavirus:  Testing, symptomer og nærkontakter - helsenorge.no

Gjemnes kommune vil oppfordre alle om å vaksinere seg. Du som ikke har vaksinert deg, men ønsker likevel å gjøre det, kan ta kontakt med legekontoret på telefonnummer 712 91180