Kultur - og frivilligprisen 2022 ble tildelt Joar Indergård

Kultur og frivilligprisen 2022 Siri Ask Fredriksen

Årets Kultur- og frivilligpris ble tildelt Joar Indergård under kommunestyremøtet 13.12.22. Joar Indergård er og har vært en stor og viktig drivkraft i Angvik Hornmusikk i 43 år, helt siden han begynte i korpset i 1979. I alle disse årene har han vært en meget habil musiker, og store deler av tiden også tillitsvalgt i korpset. Han har gjennom denne innsatsen hatt stor betydning for musikklivet i Gjemnes.

Siden 2006 har Joar vært en av hoved-drivkreftene for Angvik Hornblowers sine årlige show
sammen med Knut Marius Djupvik og Andrè Gussiås band m.fl. Han har laget arrangementene til samtlige låter i disse showene. Dette gjelder låter av bl.a. Blues Brothers, Elvis, Abba, Joe Cocker, Tom Jones, Beatles, Bruce Springsteen, Robbie Williams osv.
 

Joar Indergård har lagt ned et enormt antall timer på dette arbeidet gjennom alle disse årene, og
alt har skjedd på frivillig basis og uten noen form for betaling. Med et publikum på totalt 7-800 hvert år har disse showene virkelig satt Angvik Hornblowers, «Flemma Music Hall» og Gjemnes kommune på musikk-kartet. Joar sin store frivillige innsats har vært helt avgjørende for denne unike lokale konsert-rekken. I vår avsluttet Angvik Hornblowers sin lange suksessrike konsert-rekke med «The Final Show».

Vi gratulerer Joar med prisen!