Manntallet til årets kommunestyre- og fylkestingsvalg er lagt ut til offentlig ettersyn

For å kunne stemme ved årests kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 må du stå i manntallet.

Manntallet er er uttrekk fra folkeregisteret. Du står oppført i manntallet i den kommunen du hadde din folkeregistrerte adresse 30.juni i valgåret. 

Gjemnes kommunes manntall for Gjemnes kommune blir lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret på kommunehuset fra i dag av 10.juli, og på Bunnpris Angvik i neste uke fra senest 17.juli. 

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen er uriktig innført eller utelatt i manntallet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. 

Klage kan sendes til:

Valgstyret i Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra