Nå kan du forhåndstemme

Fra og meg mandag 12.august til og med fredag 6.september kan du forhåndsstemme på kommunehuset.

For mer informasjon https://valg.no/