Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det sett av om lag 360 millioner kroner til

«Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge»

Bufdir lyser ut midlene med forbehold om stortingets endelige budsjettvedtak.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

Søknadsfristen er 4. desember 2020. Kommunens kontaktperson er: Leif-Ståle Engdahl tlf: 90117897

 

Søker gjør du her:

 

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

 

 

 

Selve utlysningen finner dere HER.