Nasjonaldagsfeiringen 17.mai 2021

Regjeringen melder 22.04.2021 at pandemien vil prege feiringen av Norges nasjonaldag også i år. Markeringer av 17. mai må gjennomføres innenfor gjeldende nasjonale regler og anbefalinger. Gjemnes kommune følger de nasjonale regler og anbefalinger, og har ingen lokale regler.

I linken under er det mer informasjon om 17.mai og nasjonale råd og regler som gjelder per i dag.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonaldagsfeiringen-17.-mai-2021/id2845485/