Ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

 Det skal utarbeides ny delplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. For at dette skal bli en god plan vil kommunen involvere frivillige organisasjoner og innbyggere mest mulig. Det er derfor laget et skjema som det nå er mulig å gi innspill gjennom. Frist for å sende inn svar via skjemaet er 09.09.22.