Ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

 Det skal utarbeides ny delplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. For at dette skal bli en god plan vil kommunen involvere frivillige organisasjoner og innbyggere mest mulig. Det er derfor laget et skjema som det nå er mulig å gi innspill gjennom. Frist for å sende inn svar via skjemaet er 09.09.22.

Her kan du legge inn anlegg som du feks mener bør bygges for å utvikle idrettsaktiviteten i ditt idrettslag eller ditt nærmiljø.Her kan du legge inn anlegg som du feks mener bør bygges for å utvikle idrettsaktiviteten i ditt idrettslag eller ditt nærmiljø.
Her kan du legge inn fruluftslivsanlegg, det kan være turmål (gapahuk o.lign)Her kan du legge inn fruluftslivsanlegg, det kan være turmål (gapahuk o.lign)
Dette er anlegg som allerede er i bruk, men som er gamle eller utslitte og pga det trener rehabilitering.Dette er anlegg som allerede er i bruk, men som er gamle eller utslitte og pga det trener rehabilitering.
Er det noe som er savnet og som kan være med å skape mer aktivitet for barn, ungdom eller voksne? Er det noe som er savnet og som kan være med å skape mer aktivitet for barn, ungdom eller voksne?
Hvilke forventninger har du/dere til samarbeidet med kommunen, er det noe som kan endres og hvordan vil dette da være med å forbedre samarbeidet?Hvilke forventninger har du/dere til samarbeidet med kommunen, er det noe som kan endres og hvordan vil dette da være med å forbedre samarbeidet?
Felt merket med * må fylles ut