NY oppdatert viktig informasjon om innbyggarhøring i uke 3 og 4 i 2018 -lndre Gjemnes

Telefonundersøking om grensejustering av indre Gjemnes.

Dette gjelder mulig grensejustering av bygdene Angvik, Flemma, Fagerlia og Øye/Heggem i indre Gjemnes i Gjemnes kommune over til nye Molde kommune.

Opinion AS vil på oppdrag fra Fylkesmannen gjennomføre telefonundersøkingen.
Opinion AS vil ringe fra dette telefonnummeret: 61 40 01 09

Det vil i telefonundersøkingen bli stilt et hovedspørsmål med tre svaralternativ.

Hovedspørsmål:

Hvilken kommune mener du at indre Gjemnes skal høre til i framtida?

- Bli i Gjemnes kommune

- Overflytting til nye Molde kommune

- Anna

NB!
Vi vet fra tidligere undersøkelser der alle skal ringes inntil ti ganger at noen opplever å ikke bli ringt. Det kan skyldes flere faktorer:

1. Vi er fortsatt midt i feltperioden og har ikke ringt nummeret ennå.

2. Det nummeret som var innmeldt hadde et feil siffer i seg.

3. Respondenten kan ha apper som blokkerer markedsundersøkelser, salg m.m.

4. Respondenten kan tidligere ha vært i kontakt med oss og bedt om å reservere hans/hennes nummer.

5. Andre tekniske problemer hos oss eller respondenten.

Intensjonen fra vår side er at alle skal ringes – og høres - som står på telefonlistene. Eventuelle respondenter som mener de ikke har blitt kontaktet er også velkommen til å kontakte
Roar Teige i Norstat, direkte på fastnummer 21300305 eller mobilnummer 97743207.

Tidsrom for oppringing:Uke 3 og 4 i 2018 (fra 15. jan. til og med 27. januar)

Tidsrom for ringetider:

- Normalt på hverdager mandag - torsdag: kl. 16.00 til 22.00.
- Fredag: kl. 16.00 til 20.00.
- Lørdag: kl. 13.00 til 18.00.

Det vil bli spurt om kjønn og alder.

Svaret til den som blir oppringt er anonymt.

Gjemnes kommune har fått oppdrag med å samle inn telefonnummer til alle innbyggere over 16 år i
indre Gjemnes. Alle tilgjengelige telefonnummer fra denne lista vil bli ringt opp inntil 10 gonger.
Resultatet fra telefonundersøkinga vil være klart i veke 6, og blir da sendt over til kommunen og søker for grensejusteringa i indre Gjemnes.
 

For mer informasjon se Fylkesmannen sine hjemmesider.