Oppstart foreldreveiledning

Nå har du mulighet til å delta på ICDP foreldreveiledning. OBS kort frist (22.02.23) og snarlig oppstart.

Se her (DOCX, 33 kB) for mer informasjon og ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på. 

Kontaktinformasjon

Marianne Stenberg
Helsesykepleier
E-post

Jobber 80% på helsestasjonen og 20% i skolehelsetjenesten

Siri Skovgaard Berg
Styrer Solsida barnehage
E-post