Politikontakt i Gjemnes kommune

I forbindelse med nærpolitireformen ble det bestemt av politidirektoratet at hver kommune i Norge skal ha en politikontakt. Dette ble satt i kraft fra 01.04.18.

Oppgavene for politikontakten er blant annet å være ett av de viktigste kontaktpunktene mellom politiet og de ulike aktørene i Gjemnes kommune. Skal også være en pådriver for å følge opp politiets nærpolitirolle.

Siri B. Engdahl er politikontakt for Gjemnes kommune. Hun jobber til daglig ved Hustadvika lensmannskontor, men skal være tilstede på kommunehuset i Gjemnes når det er behov for dette.  

Politikontakten vil blant annet jobbe med forebygging opp imot skole, barnehage, frivillige organisasjoner og befolkningen generelt.

Befolkningen i Gjemnes kommune kan kontakte politikontakten direkte ved å sende e-post eller ringe henne.  Dette kan omhandle politifaglige spørsmål, bekymringer eller rett og slett behov for å snakke med en polititjenesteperson.

Tlf. 954 68 410   e-post: siri.elise.bjerkeset.engdahl@politiet.no