Pressemelding fra Gjemnes kommune 18.1.21 – Smittetilfelle nummer 8 i Gjemnes

I oversikten over smittetilfeller i Gjemnes kommune, er det nå oppført smittetilfelle nummer 8. Dette er en person som er ankommet fra utlandet, og testet ved grensepassering. Personen har nylig har hatt covid-19, og da vil testen være positiv en periode etterpå, selv om vedkommende er frisk. Personen er ute av isolering og friskmeldt. Personen er ikke smitteførende.  Det er altså ikke et nytt smitteutbrudd i Gjemnes kommune.