Prosjekt – tilbygg/ombygg Batnfjord skule – status

Kommunen velger å avlyser pågående konkurranse for prosjektet «Batnfjord skule – tilbygg/ombygg». Dette med bakgrunn i mangler ved eksiterende bygg noe som gjør at prosjektet slik det et planlagt går ut over budsjettrammene. Det vil derfor ikke være forsvarlig å gå videre med konkurransen.

Prosjektet må endres, både bygningsmessig og økonomisk. Dette krever behandlinger i plan- og byggekomiteen og Kommunestyret.

Når prosjektet er godkjent i kommunestyret vil ny konkurranse bli lagt ut på Doffin.