Rådmann Birgit Eliassen presenterte for tilbudet i Helseinnovasjonssentret for Statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg besøkte i går Kristiansund sykehus. Her fikk hun blant annet presentert det Distriktmedisinske sentret (DMS) som skal etableres i Kristiansund. Rådmann Birgit Eliassen redegjorde for tilbudet i  Helseinnovasjonssentret som blir en del av DMS'et. Helseinnovasjonssentret er et ORKideprosjekt som bl.a skal bidra med følgende:

birgit eliassen - Klikk for stort bilde

Gjøre kommunene bedre vedr velferdsteknologi Etablere responssenter bemannet med helsepersonell Utvikle grensesnittet mellom spesialist- og primærhelsetjeneste Videreutvikle samhandlingsreformen – bedre pasientforløp Nye arbeidsmetoder – forskning Kompetanseheving, utdanning og rekruttering I nært samarbeid med brukerorganisasjoner Private helsetjenester, bl.a fastleger og avtalespesialister
 

 

Erna solberg - Klikk for stort bilde

Bildet viser fra venstre rådmann i Kristiansund, Arne Ingebrigtsen, ordfører i Smøla kommune og regionrådsleder Roger Osen, statsminister Erna Solberg, ordfører i Kristiansund Kjell Neergaard og Gjemnesrådmann Birgit Eliassen

 

Fotograf Guri Viken, Helse Møre og Romsdal HF