Salg av eiendom med gårdsnr 50 og bruksnr 27

EIENDOMMEN ER SOLGT.

Gamle Bergsøy fergekai med adkomstvei legges nå ut for salg. 

I politisk sak, 14/22, behandlet av formannskapet ble følgende vedtak gjort:

Formannskapet ber administrasjonen om å gå videre med salg av eiendommene. Formålet med salget må være økt næringsutvikling, gjennom etablering av ny næring eller styrking av allerede eksisterende næring i kommunen.

Før salget blir gjennomført skal eiendom, tomteforhold og rettigheter til parseller avklares.

Knyttet til eiendom med gårdsnr 50 bruksnr 27 er alt nå avklart, og denne legges ut for salg med vedtatt formål.

Denne er geografisk plassert på Bergsøya og inneholder gamle Bergsøy fergekai og tilkomstvei.

Fergekaia var i bruk fra 1962 til 1992. Kommunen har ikke brukt vei og kai til noe formål etter dette.

Eiendommen legges ut med en prisantydning på 400 000 kr + omkostninger.

Spørsmål rundt salget rettes til Gjemnes kommune v/ Siri Ask Fredriksen
e-post: siri.ask.fredriksen@gjemnes.kommune.no
tlf: 419 00 996

 

Det som er merket med en mørkere grønnfarge er det som nå legges ut for salg.