Siste lokale vedtak om koronasituasjonen og anbefalinger

Hastevedtak om stenging av sykehjem for besøkende 29.12.2020 - 4.1.2021
Med hjemmel i Smittevernloven § 4-1, vedtar kommunelegen i Gjemnes kommune, med virkning fra 29.12.2020 at Gjemnes sykehjem stenges for besøkende. Unntatt for besøksstansen er pasienter som er døende eller er alvorlig syke. Disse pasientene kan motta besøk etter nærmere avtale. Besøksstansen gjelder fra i dag til og med 4. januar 2021.

Lokale anbefalinger:

Anbefalingene om munnbind gjelder personer over 12 år:

  • Det anbefales bruk av munnbind for sjåfør og passasjer i drosje. 
  • Det anbefales bruk av munnbind i kollektivtransport hvor det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand.
  • Det anbefales å bruke munnbind i innendørs offentlige rom og kjøpesenter hvor det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand.
  • Det anbefales å bruke munnbind i all en-til-en virksomhet hvor 1 meters avstand ikke kan opprettholdes. Eksempel på slik virksomhet er fysioterapi, kiropraktor, frisør- og skjønnhetssalonger, hudpleie, tatovering og hulltaking/piercing.
  • Ansatte i hjemmetjenesten og sykehjem som utfører oppgaver hvor det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand skal benytte munnbind.

Anbefaling om stans i breddeidretten:
 

Gjemnes kommune anbefaler stans i all breddeidrett inntil videre. Det anbefales at alle cuper og turneringer blir avlyst. Trening og aktivitet for barn og unge kan gå som normalt innenfor rammene av nasjonale råd og regler.