Sjekk om du står i manntallet - Storting- og sametingsvalget 2021

Manntallet er en liste over alle personer i som har stemmerett ved valg i Norge. Det er folkeregisteret som legges til grunn for manntallet.
For å kunne stemme må du stå i manntallet. Manntallet i Gjemnes kommune er utlagt til offentlig ettersyn.

Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen på følgende steder:


Stemmekrets: Midtre og Ytre Gjemnes krets.   Utleggingssted: Kommunehuset
Stemmekrets: Indre Gjemnes krets.                   Utleggingssted: Bunnpris Angvik
 

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt til folkeregisteret innen 30. juni 2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.  Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du har flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme i Gjemnes kommune

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret i kommunen. Valgstyret vil oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig fram mot valgdagen.    Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Mer informasjon om manntallet finner du her