SMIL - midler

 

Søknad om SMIL-midler fra 2020.

Det blir kun elektronisk søknad. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Søknadsfrist er 01.03.2020 - Pga. tekniske problemer på Altinn.no er søknadsfrist utsatt til 03.03.2020.

Informasjon om SMIL-midler fra Landbruksdirektoratet

Søknadsskjema

 

Kontaktinformasjon

Heidi Jordahl
Rådgiver natur- og viltforvaltning
E-post
Mobil 948 52 854

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra