Stoff til Gjemnes minne 2019

Vi vil gjerne halde fram med tradisjonen med Gjemnes Minne. Får vi til eit hefte til jul i år, så blir dette nr 42 i rekka!

Vi oppfordrar alle som måtte ha ei historie eller eit bilde med ei historie knytt til seg, om å ta kontakt med kulturkontoret.  Vi tek i mot stoff både på papir og digitalt.  Digitale bidrag kan sendast som e-post til: olav.nilssen@gjemnes.kommune.no. Papir sendast til Gjemnes kommune. Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra. Eller kom innom kulturkontoret.

Fristen for stoff er 15. oktober

Klikk for stort bilde